Privacy Policy

 1. Inleiding

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website www.theverhaegen.com.

B&B The Verhaegen is een initiatief van Neoo Selon Neo nv (hierna genoemd ‘Verhaegen’), met maatschappelijke zetel te Oude Houtlei 110,  —  9000 Gent, ingeschreven onder het nummer 0653 972 317.

In deze Privacy Statement gebruiken we ook afwisselend de voornaamwoorden “wij” of “ons” om te verwijzen naar The Verhaegen.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen, hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. The Verhaegen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

B&B THE VERHAEGEN
Oude Houtlei 110 —  9000 Gent
welcome@theverhaegen.com

 

 1. Verwerking persoonsgegevens

The Verhaegen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt via het contactformulier of via e-mail. Deze gegevens kunnen ook afkomstig zijn van een externe partij (bv. booking.com).

Wij gebruiken uw gegevens om u een goede dienstverlening te bieden en afspraken met u te maken m.b.t. de geleverde diensten. Indien nodig kunnen wij u ook bellen of e-mailen om u te informeren alsook voor het afhandelen van uw betaling.

We gebruiken de verzamelde gegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

In deze Privacy policy geven wij u informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

 1. Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting en server);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (algemene IT support, online tool);

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers-overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

 1. Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is om de nodige diensten voor u uit te voeren.

 

 1. Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze Privacy Policy staat duidelijk zichtbaar vermeld hoe je contact met ons kan opnemen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Om misbruik te vermijden kunnen we u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

 1. Cookies

Deze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de computer of ander toestel worden opgeslagen als je een website bezoekt of gebruik maakt van een applicatie. Het cookie-bestand laat toe om jouw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de online-dienst of bij volgende bezoeken.

Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website of applicatie die je bezoekt, maar ook door servers van derde partijen die met deze website of applicatie samenwerken.

Via jouw browserinstellingen kan je de installatie van cookies weigeren of beheren. Je kan ook op elk moment de al geïnstalleerde cookies van jouw computer of mobiel apparaat verwijderen.

 

 1. Welke cookies gebruikt onze website?

We maken hierbij een onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies:

 • Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat u bij een volgend bezoek aan onze website als gebruiker wordt herkend;
 • Niet-functionele cookies zijn niet nodig om de website goed te laten werken. Zo plaatsen we bijvoorbeeld analytische cookies. Hierdoor weten we welke website onderdelen populair zijn en op welke plekken we onze website kunnen verbeteren.

Voor verdere informatie hieromtrent verwijzen we naar ons cookiebeleid.

 

 1. Toestemming

Door de informatie en diensten op www.theverhaegen.com te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

 

 1. Wijziging privacy statement

The Verhaegen kan zijn privacy statement wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 23 maart 2019.